Niezależnie od tego, skąd jesteś, ważne, aby pracować z tymi, którym ufasz. Dlatego GE Power działa w Polsce jak firma lokalna i jest jedynym dostawcą technologii w sektorze energetycznym bazującym na lokalnej produkcji, projektowaniu, inżynierii i zasobach badawczo-rozwojowych. 

marciszKilka ważnych faktów:

 • GE działa w Polsce od 25 lat i jest jedną z wiodących firm, które lokalnie projektują, konstruują, produkują i dystrybuują produkty.
 • GE zatrudnia w Polsce 6500 osób, w tym ok. 2000 inżynierów. Każde miejsce pracy w zakładzie GE generuje kolejne cztery nowe miejsca pracy w łańcuchu dostaw naszych poddostawców.
 • Odkąd ćwierć wieku temu firma GE rozpoczęła swoją działalność w Polsce niezmiennie koncentruje się na rozwijaniu stabilnego łańcucha dostaw i certyfikowała w tym okresie już ponad 5000 polskich dostawców.
 • Obecnie GE zainwestowało w Polsce ponad 2,7 bld PLN nawiązując ścisłe relacje z polską gospodarką i przemysłem, które rozwijały się przez te wszystkie lata.
 • Średnio rocznie GE pozyskuje z Polski dostawy o wartości 1,4 mld PLN, a w ciągu ostatnich pięciu lat wartość ta sięgnęła łącznie 7,8 mld PLN.
 • Rocznie w Polsce wydajemy ok. 400 mld PLN na badania i rozwój. Nasze zaplecze badawczo-rozwojowe w Polsce wspiera nie tylko działalność GE, ale także współpracuje z innymi polskimi firmami, tworząc niezawodny, skuteczny i krajowy łańcuch dostaw.
 • Ponad 370 średnich i dużych turbin gazowych i parowych, zainstalowanych w elektrowniach na całym świecie, zostało wyprodukowanych w zakładach GE Power w Polsce.
 • W perspektywie do roku 2020, GE planuje zainwestować blisko 200 mld PLN w polskie zaplecze produkcyjne sprzętu energetycznego, a naszym celem nadrzędnym jest stanie się naturalnym wyborem dla Polski jako partner w branży energetycznej.
 • Firma GE zakończyła projekt budowy bloku o mocy 858 MW na parametry nadkrytyczne dla elektrowni węgla brunatnego w Bełchatowie, a obecnie realizuje ultra nadkrytyczny projekt o mocy 2 x 900 MW dla elektrowni węgla kamiennego w Opolu.
 • Od roku 2010 technologie kontroli jakości powietrza GE zostały wdrożone w różnych elektrowniach i zakładach i mogą oczyszczać obecnie około 20 milionów Nm3/h spalin, a po ukończeniu w 2018 roku kolejnych instalacji możliwości te zwiększą się o kolejne 12 milionów Nm3/h.  
 • GE zaangażowała się w budowanie przyszłości Polski. Jesteśmy gotowi do realizacji istniejących projektów, rozwijania możliwości badawczych oraz ciągłego rozwoju czystych technologii węglowych.


Razem budujemy przyszłość polskiej energetyki.

GE Steam Power in Poland

Chcesz więcej informacji?

Obecnie 84% energii produkowanej w Polsce pochodzi z węgla kamiennego, który pozostanie głównym paliwem w krajowym sektorze energetycznym. Istnieje zapotrzebowanie na nowe inwestycje w zakresie czystych technologii węglowych mających na celu zarówno przywrócenie mocy wytwórczych, jak i zaspokojenie większego zapotrzebowania na energię. Nowa technologia będzie musiała także sprostać wyzwaniom zapewnienia niezawodnej dostępności energii elektrycznej przy mniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Udowodnione różnice poparte lokalnym doświadczeniem

Udowodniony sukces naszej technologii ultra nadkrytycznej (USC) jest jednym z czynników, które nas wyróżniają. Dzięki rozbudowanej sieci lokalnych centrów badawczo-rozwojowych, łańcuchowi produkcji i dostaw, inwestycja w technologię USC firmy GE to inwestycja w przyszłość Polski.

Dostarczamy bloki energetyczne o sprawności energetycznej do 47,5%, co znacznie przekracza globalną średnią będącą na poziomie 34%. Przykładami naszych osiągnięć są zrealizowany w Niemczech projekt RDK8 - elektrowni parowej o najwyższej sprawności na świecie oraz aktualnie prowadzona budowa dwóch bloków w Elektrowni Opole. 

Każdy punkt procentowy wzrostu efektywności zmniejsza poziom emisji CO2 z elektrowni węglowych o 2%. W rzeczywistości po konferencji COP21 projekty takie jak ten są nie tylko bardziej opłacalne, ale także bardziej atrakcyjne dla rynku kredytów eksportowych. 

GE, będąc liderem technologii ultra nadkrytycznej (USC), nieustannie udoskonala swoje najwyższej klasy rozwiązania i wyznacza nowe granice dla technologii parowej. Dzięki osiągnięciu wyższych parametrów pary i większej sprawności, firma GE jako pierwsza wprowadza na rynek zaawansowaną technologię ultra nadkrytyczną pod nazwą SteamH. Rozwiązanie to, oparte na sprawdzonym projekcie USC i udoskonalone zaktualizowanymi kluczowymi komponentami, jest w stanie zapewnić dodatkowe 1,6 punktu procentowego sprawności ponad najlepsze obecnie uzyskiwane wyniki, co zbliża do osiągniecia efektywności na poziomie 50%.

Serce naszej technologii USC zostało zaprojektowane i jest wytwarzane tutaj w Polsce, w naszej nowoczesnej fabryce w Elblągu. W lutym 2017 roku wyprodukowana przez nas turbina parowa USC została w terminie i zgodnie z kosztorysem odprawiona do elektrowni Opole.

Nasz cel jest jasny: projektujemy, produkujemy i dostarczmy w Polsce i dla Polski oraz z Polski dla reszty świata. Jesteśmy jedyną firma realizującą takie zadanie.

Nadkrytyczną i ultra nadkrytyczną

Różnice pomiędzy technologią nadkrytyczną a ultra nadkrytyczną są widoczne w sprawności oraz emisjach bloku elektrowni. Technologia ultra nadkrytyczna działa w zakresie wyższych temperatur i przy wyższym ciśnieniu pary, niż w przypadku technologii podkrytycznej i nadkrytycznej stosowanych dla bloków elektrowni węglowych. Bardziej rygorystyczne normy dla parametrów pary polepszają sprawność energetyczną bloku elektrowni, zwiększając ilość mocy wyjściowej i zmniejszając zużycie paliwa oraz emisje, w szczególności CO2 na jednostkę spalanego paliwa. Wzrost sprawności energetycznej o każdy jeden punkt procentowy obniża emisje CO2 o dwa punkty procentowe i może redukować zużycie paliwa o -67 tysięcy ton węgla kamiennego rocznie przy zachowaniu wydajności w MW na tym samym poziomie i.

Polish Graph
Polish Graph

Większa niezawodność i niższe koszty energii dzięki elektrowniom „pod klucz”

Obecnie właściciele elektrowni i operatorzy energetycznymi wiedzą, że nie wystarczy tylko dobrać wysokiej klasy komponenty, aby osiągnąć zaawansowane gospodarcze i techniczne cele.  Zwrot z inwestycji w tak długim okresie może zapewnić jedynie firma, która dysponuje bogatym doświadczeniem oraz światowej klasy zdolnościami EPC - takimi jak zarządzanie projektem, logistyką oraz budową. Potencjał GE w zakresie projektowania i integracji rozwiązań dla elektrowni parowych gwarantuje wyjątkowe możliwości kompleksowego analizowania całości działania elektrowni w pełnym okresie jej eksploatacji jako systemu zintegrowanego. W roku 2016 przyznano nam 3 nagrody za projekty EPC: dwie za Tanjung Bin (Malezja) i jedną za projekt Medupi (Afryka Południowa).

Dzięki zrealizowaniu projektów z zastosowaniem rozwiązań zintegrowanych o łącznej mocy ponad 100 GW nasze doświadczenie znalazło pełne zastosowanie podczas realizacji projektu w nowej elektrowni w Opolu. 

Inwestycja w Opolu jest realizowana w oparciu o technologię ultra nadkrytyczną (USC) i obejmuje dostawę kotłowni, maszynowni, systemów kontroli jakości powietrza oraz systemów pomocniczych dla dwóch nowych bloków elektrowni. Firma GE odpowiada a za całościowe zarządzanie projektem, projekt technologiczny oraz dostarczane urządzenia i materiały. W projekcie wspieramy również członków konsorcjum w zakresie ich prac oraz współuczestniczymy w budowie i oddawaniu elektrowni do eksploatacji. Projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym i zgodnie z kosztorysem.

Bezpieczne i niezawodne technologie, dostępne dla elektrowni w trakcie całego cyklu eksploatacji, wsparte cyfrowymi rozwiązaniami GE.

Połączenie naszej najwyższej klasy technologii dla elektrowni parowych z wiodącymi w branży, inteligentnymi rozwiązaniami cyfrowymi GE, pomoże naszym klientom uzyskać jeszcze większą rentowność w całym cyklu eksploatacji elektrowni.

Nasze oprogramowanie do zarządzania wydajnością zasobów (Asset Performance Management) stale monitoruje stan urządzeń  elektrowni parowej, umożliwiając zespołom operacyjnym podejmowanie decyzji zwiększających parametry eksploatacyjne elektrowni, redukujących nieprzewidziane przestoje i wydłużających czas eksploatacji elektrowni przy minimalnych inwestycjach kapitałowych. Ponadto oprogramowanie do optymalizacji eksploatacji daje klientom szeroką perspektywę, z poziomu całej elektrowni czy floty, do obserwowania wpływu decyzji operacyjnych na wydajność, poziom emisji, moce produkcyjne i koszty produkcji. 

Oprogramowanie to pozwala także uzyskać lepszą wydajność eksploatacyjną oraz większą niezawodność przy najniższych możliwych poziomach emisji zanieczyszczeń, zarówno dla nowych elektrowni, jak i dla już istniejących obiektów. Nasze rozwiązania cyfrowe dla energetyki parowej, bazujące na platformie Predix, mogą potencjalnie zwiększyć sprawność ogólną elektrowni nawet o 1,5% w ciągu całego cyklu jej eksploatacji, zmniejszyć poziom emisji CO2 o 3% oraz zmniejszyć skalę nieplanowanych przestojów o 5%. Oznacza to niższe koszty operacyjne i wyższą rentowności dla właścicieli.

Tworzymy maszyny i oprogramowanie które na każdym poziomie mają wbudowane elementy zabezpieczenia gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego. Od zasobów po dane w „chmurze”, rozwiązania cyberbezpieczeństwa firmy GE są projektowane, aby ochraniać systemy sterowania oraz zasoby sprzętowe. Ponadto, najlepszej klasy sprzęt, na którym pracuje oprogramowanie GE gwarantuje najwyższy poziom odporności.

Dzięki planowanym inwestycjom w polską produkcję urządzeń dla energetyki oraz lokalne centra badawczo-rozwojowe, które do 2020 roku osiągną wartość blisko 198 mln PLN, firma GE działa na rzecz innowacji i rozwoju technologii w Polsce i dla Polski.

Chcesz więcej informacji?