Obecnie 84% energii produkowanej w Polsce pochodzi z węgla kamiennego, który pozostanie głównym paliwem w krajowym sektorze energetycznym. Istnieje zapotrzebowanie na nowe inwestycje w zakresie czystych technologii węglowych mających na celu zarówno przywrócenie mocy wytwórczych, jak i zaspokojenie większego zapotrzebowania na energię. Nowa technologia będzie musiała także sprostać wyzwaniom zapewnienia niezawodnej dostępności energii elektrycznej przy mniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Udowodnione różnice poparte lokalnym doświadczeniem

Udowodniony sukces naszej technologii ultra nadkrytycznej (USC) jest jednym z czynników, które nas wyróżniają. Dzięki rozbudowanej sieci lokalnych centrów badawczo-rozwojowych, łańcuchowi produkcji i dostaw w oparciu o lokalne zasoby, inwestycja w technologię USC firmy GE to inwestycja w przyszłość Polski. 

Dostarczamy bloki energetyczne o sprawności energetycznej do 47,5% co znacznie przekracza globalną średnią będącą na poziomie 34%, jednocześnie pracujemy nad zwiększeniem sprawności energetycznej do 49% przy wykorzystaniu nowych technologii Nasze osiągnięcia możemy poprzeć przykładami zrealizowanego projektu RDK8 w Niemczech, elektrowni parowej o najwyższej sprawności na świecie oraz projektu w Opolu, który jest obecnie realizowany w Polsce. 

Każdy punkt procentowy wzrostu efektywności zmniejsza poziom emisji CO2 z elektrowni węglowych o 2%. W rzeczywistości po konferencji COP21 projekty takie jak ten są nie tylko bardziej opłacalne, ale także bardziej atrakcyjne dla rynku kredytów eksportowych. Serce naszej technologii USC zostało zaprojektowane i jest wytwarzane tutaj w Polsce, w naszej nowoczesnej fabryce w Elblągu. W lutym 2017 roku wyprodukowana przez nas turbina parowa USC została w terminie i zgodnie z kosztorysem odprawiona do elektrowni Opole.


Nasz cel jest jasny: projektujemy, produkujemy i dostarczmy w Polsce i dla Polski oraz z Polski dla reszty świata. Jesteśmy jedyną firma realizującą takie zadanie.

Nadkrytyczną i ultra nadkrytyczną

Różnice pomiędzy technologią nadkrytyczną a ultra nadkrytyczną są widoczne w sprawności oraz emisjach bloku elektrowni. Technologia ultra nadkrytyczna działa w zakresie wyższych temperatur i przy wyższym ciśnieniu pary, niż w przypadku technologii podkrytycznej i nadkrytycznej stosowanych dla bloków elektrowni węglowych. Bardziej rygorystyczne normy dla parametrów pary polepszają sprawność energetyczną bloku elektrowni, zwiększając ilość mocy wyjściowej i zmniejszając zużycie paliwa oraz emisje, w szczególności CO2 na jednostkę spalanego paliwa. Wzrost sprawności energetycznej o każdy jeden punkt procentowy obniża emisje CO2 o dwa punkty procentowe i może redukować zużycie paliwa o -67 tysięcy ton węgla kamiennego rocznie przy zachowaniu wydajności w MW na tym samym poziomie i.

Polish Graph
Polish Graph

Większa niezawodność i niższe koszty energii dzięki elektrowniom „pod klucz”

Obecnie właściciele elektrowni i operatorzy energetycznymi wiedzą, że nie wystarczy tylko dobrać wysokiej klasy komponenty, aby osiągnąć zaawansowane gospodarcze i techniczne cele.  Zwrot z inwestycji w tak długim okresie może zapewnić jedynie firma, która dysponuje bogatym doświadczeniem oraz światowej klasy zdolnościami EPC - takimi jak zarządzanie projektem, logistyką oraz budową. Potencjał GE w zakresie projektowania i integracji rozwiązań dla elektrowni parowych gwarantuje wyjątkowe możliwości kompleksowego analizowania całości działania elektrowni w pełnym okresie jej eksploatacji jako systemu zintegrowanego. W roku 2016 przyznano nam 3 nagrody za projekty EPC: dwie za Tanjung Bin (Malezja) i jedną za projekt Medupi (Afryka Południowa).

Dzięki zrealizowaniu projektów z zastosowaniem rozwiązań zintegrowanych o łącznej mocy ponad 100 GW nasze doświadczenie znalazło pełne zastosowanie podczas realizacji projektu w nowej elektrowni w Opolu. 

Inwestycja w Opolu jest realizowana w oparciu o technologię ultra nadkrytyczną (USC) i obejmuje dostawę kotłowni, maszynowni, systemów kontroli jakości powietrza oraz systemów pomocniczych dla dwóch nowych bloków elektrowni. Firma GE odpowiada a za całościowe zarządzanie projektem, projekt technologiczny oraz dostarczane urządzenia i materiały. W projekcie wspieramy również członków konsorcjum w zakresie ich prac oraz współuczestniczymy w budowie i oddawaniu elektrowni do eksploatacji. Projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym i zgodnie z kosztorysem.

Większe korzyści dla elektrowni w cyklu życiowym dzięki cyfrowym rozwiązaniom GE

Połączenie mocy fizycznych naszych najwyższej klasy technologii dla elektrowni parowych z wiodącymi na rynku wszechstronnymi, przemysłowymi rozwiązaniami cyfrowymi GE - Digital Power Plant for Steam - pomoże naszym klientom w uzyskaniu wyższej rentowności aktywów. Będą mogli także uzyskać lepszą sprawność oraz większą niezawodność przy najniższych możliwych poziomach emisji zanieczyszczeń, zarówno dla nowych elektrowni, jak i dla istniejących obiektów. Nasze rozwiązania cyfrowe dla energetyki parowej, bazujące na platformie serwerowej Predix, mają potencjał zwiększenia sprawności do 1,5% w ciągu całego cyklu eksploatacji elektrowni, zmniejszenia emisji CO2 o 3% oraz zmniejszenia o 5% nieplanowanych przestojów. Oznacza to niższe koszty eksploatacyjne i większą wartość dla klientów. 

Predix – platforma wymiany informacji przemysłowej, dzięki której możliwe jest osiągniecie celów biznesowych poprzez integrację ludzi, procesów i aplikacji biznesowych. Dzięki łączeniu wiedzy o urządzeniach przemysłowych, analizie i dostarczaniu danych w czasie rzeczywistym, aplikacje oparte na systemie Predix umożliwiają osiągnięcie nowych poziomów wydajności/dostępności niezależnie od oryginalnego dostawcy maszyny (OEM). Predix umożliwia stworzenie ekosystemu dla aplikacji wewnętrznych oraz firm trzecich (partnerów) poprzez współpracę z innymi gałęziami przemysłu.

Tworzymy maszyny i oprogramowanie które na każdym poziomie mają wbudowane elementy zabezpieczenia gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego. Od zasobów po dane w „chmurze”, rozwiązania cyberbezpieczeństwa firmy GE są projektowane, aby ochraniać systemy sterowania oraz zasoby sprzętowe. Ponadto, najlepszej klasy sprzęt, na którym pracuje oprogramowanie GE gwarantuje najwyższy poziom odporności.

Dzięki planowanym do 2020 roku inwestycjom w kwocie blisko 200 mln PLN w polską produkcję sprzętu energetycznego oraz lokalne centra badawczo-rozwojowe, firma GE dokonuje innowacji i rozwoju technologii w Polsce i dla Polski.

Chcesz więcej informacji?

Niezależnie od tego, skąd jesteś, ważne, aby pracować z tymi, którym ufasz. Dlatego GE Power działa w Polsce jak firma lokalna i jest jedynym dostawcą technologii w sektorze energetycznym bazującym na lokalnej produkcji, projektowaniu, inżynierii i zasobach badawczo-rozwojowych. 

marciszKilka ważnych faktów:

  • GE działa w Polsce od 25 lat i jest jedną z wiodących firm, które lokalnie projektują, konstruują, produkują i dystrybuują produkty. GE zatrudnia w Polsce 6500 osób, w tym ok. 2000 inżynierów. Każde miejsce pracy w zakładzie GE generuje kolejne cztery nowe miejsca pracy w łańcuchu dostaw naszych poddostawców.
  • Obecnie GE zainwestowało w Polsce ponad 2.7 mld PLN nawiązując ścisłe relacje z polską gospodarką i przemysłem, które rozwijały się przez te wszystkie lata.
  • Dzięki wykorzystaniu technologii GE, 1000 MW elektrownia w Polsce zredukowała poziom rocznego zużycia węgla kamiennego o niemal 100 000 ton, osiągając przy tym dodatkowy zysk w wysokości $324 mln PLN.
  • Rocznie w Polsce wydajemy ok. 400 mln PLN na badania i rozwój. Nasze zaplecze badawczo-rozwojowe w Polsce wspiera nie tylko działalność GE, ale także współpracuje z innymi polskimi firmami, tworząc niezawodny, skuteczny i krajowy łańcuch dostaw.
  • Ponad 370 średnich i dużych turbin gazowych i parowych, zainstalowanych w elektrowniach na całym świecie, zostało wyprodukowanych w zakładach GE Power w Polsce.
  • W perspektywie do roku 2020, GE planuje zainwestować blisko 200 mln PLN w polskie zaplecze produkcyjne sprzętu energetycznego, a naszym celem nadrzędnym jest stanie się naturalnym wyborem dla Polski jako partner w branży energetycznej.
  • Firma GE zakończyła projekt budowy bloku o mocy 858 MW na parametry nadkrytyczne dla elektrowni węgla brunatnego w Bełchatowie, a obecnie realizuje ultra nadkrytyczny projekt o mocy 2 x 900 MW dla elektrowni węgla kamiennego w Opolu.
  • GE zaangażowała się w budowanie przyszłości Polski. Jesteśmy gotowi do realizacji istniejących projektów, rozwijania możliwości badawczych oraz ciągłego rozwoju czystych technologii węglowych.


Razem budujemy przyszłość polskiej energetyki.

 Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu w Opolu?
 Zapisz się, by otrzymywać aktualne informacje związane z projektem 

GE Steam Power in Poland

Chcesz więcej informacji?